mandag 8. mars 2010

Bydel Gamle Oslos alternative plan for Bjørvika i ny utgave:
Åpent verksted onsdag 10. mars kl. 18 i Saxegården, Saxegårdsgate 17.Onsdag 10. mars kl. 18 inviterer Gamlebyen Beboerforening og andre lokale krefter til et verksted for å oppdatere den alternative byplanen for hele Bjørvika. Planen ble laget under bydelens plansmie i januar 2008, der flere hundre beboere deltok. Møtet holdes i Saxegården, Saxegårdsgate 17, og er åpent for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

Vi vil legge inn noen tapte slag, som de allerede oppførte Barcodeblokkene og østre tangent, men også vise nye positive muligheter som et gjenskapt Oslo Torg. Planen har også helhetlige løsninger for Oslo S-området, og disse er gode alternativer til forslagene fra Plan- og bygningsetaten og utbyggerne.

Verkstedet ble 4. mars presentert for bydelsutvalget i Gamle Oslo, og det var allment bifall for prosjektet. BU-medlem Helge Winsvold deltar onsdag 10. mars som representant for bydelen.


I januar 2008 gjennomførte Bydel Gamle Oslo en ukelang plansmie der det ble laget en alternativ byplan for hele Bjørvika. Planen fikk tilslutning fra bydelsutvalget, mange organisasjoner og flere hundre enkeltpersoner som deltok. Selv om bystyret og byrådet senere har gjort vedtak som går i andre retninger, bl.a. Barcode, kan mye av planen fortsatt legges til grunn. Se linker nedenfor.

Gamlebyen Beboerforening inviterer alle interesserte til å være med på en oppdatering av planen slik at den blir et redskap for de mange som kritisere forslagene som nå er til behandling, og som støtter krav fra Riksantikvaren og andre om en tenkepause eller time-out.

Det er viktig at en tenkepause ikke blir stillstand, og derfor bør bydelens plan aktiviseres som en synliggjøring av at andre realistiske løsninger finnes og kan velges.

Verkstedet onsdag 10.3. kl. 18 organiseres av Audun Engh og arkitekt Arne Sødal, som også hadde gjennomføringen av plansmia i 2008, i samarbeid med beboerforeningen og andre krefter i bydelen. Velkommen med dine meninger og innspill!


Møtet som Facebook-event:
http://www.facebook.com/event.php?eid=340736769868

Beliggenhet: Man kommer til Saxegården / Saxegårdsgate 17 i Gamlebyen med trikk 18 eller 19 fra Jernbanetorget til Oslo Hospital. Eller med buss 32, 34, 70 eller 74 til Oslo Ladegård.

Bydelens byplanprosjekt fra 2008 kan studeres her:


http://www.allgronn.org/plansmie-bjorvika.html

Oppsummering av forslaget:

http://www.allgronn.org/trebrett-tall-2602.pdf

Løsninger skrevet inn på plan over området:

http://www.allgronn.org/bjorvikaplan-tekst.pdf

Rapporten fra plansmia:

http://www.allgronn.org/hovedrapport-liten-sp-2602.pdf


Les om plansmier generelt på: www.plansmier.no


Kontakter:

Audun Engh audun.engh@gmail.com, tlf 92 62 26 26.

Arne Sødal: arnsoeda@online.no , tlf. 2220096, 92298996.

Gamlebyen Beboerforening: Thomas Backofen, thomas.backofen@gmail.com

--------

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar