mandag 29. november 2010

BJØRVIKA: HVA SLAGS BY ØNSKER VI?
Det ser ut til at "noen" (bl.a. Plan-og bygningsetaten og utbyggere) ønsker en overdose av Bilboa x 10 i Bjørvika, med det ene "lokomotivet" for utvikling i form av antatt oppsiktsvekkende kulturbygg etter det andre, men med færre vogner de kan trekke i form av alminnelig god byutvikling for folk flest.

Kontor- og boligblokkene som foreslås i Bjørvika betyr at det er Groruddalen som kommer ned til sjøen, ikke Oslo i form av en tett, levende og mangfoldig by, det vil se kvalitetene som gjør Gamlebyen, Grønland, Grünerløkka og andre 1800-tallsområder til Oslos mest populære.

Dette er villet. Mange arkitekter mener fortsatt at 1800-tallsbyens struktur er død og gammeldags, og at løsningen også på Groruddalens problemer er mer av det samme. Flere høyhys og store tomme plasser med en merkelig skulptur i midten, ikke intime torg og kvartaler.

Her er link til bilder fra tre mer humane modeller. Bl.a. den nye bydelen Plessis-Robinson i Paris, bygd de siste 10 årene etter riving av skog av drabantbyblokker ikke ulikt det som nå foreslås i Bjørvika.

LINK: http://pedshed.net/?p=187

Et bilde fra et av de nye byrommene i Plessis-Robinson overfor.

Både etablerte og nyutdannede norske arkitekter føler dessverre nostalgi for det verste ved 60-tallet, betonghjertenes herjinger, ikke tiårets nye humanistiske og miljøvennlige vinder som andre verdsetter.

Ennå kan mye forbedres i Bjørvia, se presentasjion av Bydel Gamle Oslos egen plan for Bjørvika, støttet av mange frivilige organisasjoner. Partienes valgprogrammer for neste bystyreperiode bør gjenspeile behovet for en snuoperasjon.

LINK: http://www.allgronn.org/plansmie-bjorvika.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar