søndag 6. mars 2011

FORUT FOR VÅR TID? Gateavisas Jubileumsseminar fredag 11. mars

Illustrasjonen er en jubileumshilsen til Gateavisa fra kunstneren Hector Tellez, USA

FORUT FOR VÅR TID?

Gateavisas Jubileumsseminar

Fredag 11. mars kl. 19.30 i Litteraturhuset, Wergelandsalen, Wergelandsveien 29, Oslo.


Facebook Event invitasjon: Meld deg på og inviter dine venner! Eller bare dukk opp.

http://www.facebook.com/?tid=1247955012940&sk=messages#!/event.php?eid=193505787349406


Gamle og nye lesere av Gateavisa inviteres til et arrangement for å markere Gateavisas betydning for fri debatt i Norge gjennom 40 år. Det er gratis adgang. Seminaret støttes økonomisk av Institusjonen Fritt Ord.

Vi vil også ta for oss Gateavisas struktur, basert på kollektiv redigering og aktiv deltakelse, ikke eierskap eller formelle posisjoner. Slike ideer florerer i dag i nett- og wikiverdenen.

Seminarprogrammet får naturlig nok et visst preg av Gateavisas historie fra starten i 1970, med motkultur og antiautoritære ideer som bærebjelker. Men vi vil også å fokusere på nye tabuer som hindrer fri debatt i Norge i dag. Med andre ord aktuelle “ukorrekte” saker på linje med de mange kontroversielle temaene Gateavisa har tatt opp. Åpen rusmiddeldebatt og oppskrifter på bygging av piratradiosendere i NRK-monopolets dager er bare to eksempler fra avisas historie.

I tillegg til passende doser navlebeskuelse ved 40-årsjubileet vil vi med andre ord også diskutere behovet for frie og uavhengige fora som Gateavisa.

Hvilke temaer er i dag fortiet og underlagt selvsensur? Er det nye, utfordrende ideer som fortjener sine arenaer for åpen og fordomsfri debatt, i Gateavisa og andre steder? Religionskritikk er eksempel på et tema vi vil ta opp. Grensene for den individuelle frihet er et annet.

En del av innlederne og debattantene røpes nedenfor. Flere vil komme til, og etter innledningene åpner vi for både paneldebatt og innlegg fra salen. Overraskende kreative innslag kan også forekomme.

Etter seminaret, fra ca. kl. 22.00, inviteres seminardeltakerne til fest i Hjelmsgate 3, Gateavisas hjem fra starten i 1970.

---

Bl.a. disse tidligere og nåværende redaksjonsmedlemmene vil holde innlegg, etterfulgt av debatt med innlegg fra salen.

• Jan Bojer Vindheim (forfatter, kommunepolitiker for De Grønne i Trondheim)

Hvor kom hippiene fra? Om provoer, beatniks, atommarsjer med mer.

Thomas Hylland Eriksen (professor i sosialantropologi, forfatter).

Kampen for å bevare et åpent sinn -- mellom ambivalens og fundamentalisme

Walid al-Kubaisi (forfatter og statsstipendiat. Skiller seg ut ved aldri å ha vært redaksjonsmedlem i GA)

Kan Gateavisa fortsette å spille samme rolle i dag? Fra Gateavisa til islamisme.Erfaring rundt debatten om filmen ”Det muslimske brorskap”.

Inger Østenstad (litteraturviter, doktoravhandling om Dag Solstad, førstelektor ved Universitetet i Oslo)

Hva gjorde DU der, mamma? Min Gateavisa-fortid forklart for barn.

Jon Rognlien (oversetter, bokanmelder, forfatter av Den store ml-boka)

"Det var ikke vi som skapte Gateavisa, men Gateavisa som skapte oss".

• Christian Vennerød (forfatter, redaktør, programleder).

Velkommen etter, kjære Norge. I hvilken grad fikk Gateavisa rett?

Eli Seglen (underviser i ex.phil. ved Universitetet i Oslo)

"Frihet - en borgerlig fordom?" Gateavisas oppfatninger om frihet på 1980-tallet i forhold til oppfatninger om frihet i dagens samfunn.

Kjetil Wiedswang (kommentator i Dagens Næringsliv, forfatter).

Gateavisa og norsk Gonzo.

Audun Engh (jurist, prosjektleder innen stedsutvikling)

40 års ørkanvandring blant utopiske ideologer; fra marxistleninister via gurutilbedere til modernistiske arkitekter. Gateavisa og andre oaser fra rettroenheten.

Pål Flakk (nattevakt, inntil nylig redaksjonsmedlem)

Gateavisa og psykedeliakulturen.

Bjarne Benjaminsen (nåværende redaksjonsmedlem)

Opprør og overskridelse.

Kris Guttssønn (nåværende redaksjonsmedlem)

Hvordan forvalter Gateavisa sin motkulturelle kapital? Oppmerksomhetssyke outsiderne konkurrerer i å sjokkere offentligheten. Opprørsk ungdom kjøper seg identitet. Umoral selger. Hva skal vi gjøre?

Informasjon på Litteraturhusets nettside:

http://litteraturhuset.no/program/2011/03/gateavisa.html

KONTAKTPERSON: Audun Engh, tlf. 92 62 26 26, epost: audun.engh@gmail.com

Se en oversikt over alle Gateavisas 190 numre fra 1970 her:

http://www.gateavisa.no/blekka/index.html

www.gateavisa.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar