tirsdag 27. april 2010

Byantikvaren i Stavanger vil verne Stavanger svømmehall og en rekke andre bygninger fra 50- 60 og 70-talet.

NRK melder at byantikaren er på kollisjonskurs med befolkningen, som mistrives med betongkassene. Hun bør ikke få siste ord.

NRK Rogaland: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.7099409

Dermed er det duket for heftig debatt når kommunen sin nye kulturminneplan snart blir lagt ut på høring.

Byantikvar Anne Merethe Skogland i Stavanger vil altså verne den enorme betongkollossen som mange mener Stavanger svømmehall er. Svømmehallen ble bygget i 1971.

«Vi diskuterer ikke om det er veldig pent, men det er veldig representativt.»
Anne Merethe Skogland, Byantikvar i Stavanger.
---

Befolkningen kan støtte seg til en viktig internasjonal avtale:

Norge har ratifisert Faro-konvensjonen om kulturminners rolle i samfunnet. Konvensjonen forplikter Norge til å legge stor vekt på befolkningens ønsker når det skal defineres hva som er viktige kulturminner. Det er åpenbart at svømmehallen ikke er særlig verdsatt av befolkningen i Stavanger. Byantikvarens personlige ønske bør derfor ikke tillegges vekt. Svømmehallen og lignende bygninger som foilk opplever som negative for bymiljøet kan derfor trygt rives og erstattes av mer human bebyggelse, , selv om noen antikvarer synes de er interessante.

Les konvensjonen her. Viktige sitater nedenfor

http://www.ra.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4722

Article 12 – Access to cultural heritage and democratic participation

The Parties undertake to:

a encourage everyone to participate in:

– the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation of the cultural heritage ;

– public reflection and debate on the opportunities and challenges which the cultural heritage represents;

b take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies;
--

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar