lørdag 19. november 2011

Video med Jan Gehl: Hva er menneskelig skala i byer? Congress for New Urbanism, mai 2012.

 .
Her er link til en glimrende 33 minutters video med den danske arkitekten og byplanleggeren Jan Gehl der han bl.a. forklarer hva menneskelig skala i byer innebærer.

http://www.cnu20.org/content/dutch-design-2011-jan-gehl

En av Jan Gehls bøker
Gehl gir konkrete råd om hvordan vi skal utforme bygninger og byområder for å sikre at de kan fungere  primært på menneskers og ikke ensidig på arkitekters og utbyggeres premisser. 

Selv ble han befridd fra arkitektutdanningens ensidige fokus på form og objekter av sin psyklogektefelle, som stilte ham spørsmål om hvor hensynet til mennesket var blitt av i arkitektskolenes besettelse av estetikk og enkeltbygninger. Stjernearkitektur et en trusel mot byene som steder for mennesker, sier Gehl bl.a. Mange arkitekter utformer bygninger som om det var parfymeflasker. 

Et konkret eksempel på Gehls kritikk av konvensjonell arkitektur: For å bidra til gatelivet må førsteetasje i bygninger både ha offentlige funksjoner og utformes forskellig fra etasjene over. Bygninger må ikke møte bakken slik "et norsk fjell treffer en fjord", uten å markere overgang til gateplanets offentlige status. (Sammenlign med Barcodeblokker som treffer bakken som avvisende tårn).

Jen Gehl mener høyhus er late arkitekters svar på behovet for økt utnyttelse. Samme utnyttelse kan som oftest oppnås ved en god byforming med bygninger på 5-7 etasjer. Slik klassisk byform er også nødvendig for å skape en levende gatekultur.

Hjemmeside for Gehl Architects:
http://www.gehlarchitects.com/


Jan Gehls bøker er utgitt over hele verden
.
BLI MED TIL CONGRESS FOR THE NEW URBANISM I FLORIDA, 9-12 MAI 2012.

Jan Gehl, Richard Florida og mange endre ledende urbanister vil tale på Congress for the New Urbanism i West Palm Beach, Florida 9-12. mai 2012. Også  en norsk gruppe skal delta. CNU er st stort årlig arrangement med oppmot 1500 deltakere fra hele verden.  


Amerikanske nyurbanister har nå ansvar for å gjennomføre Obamaadministrasjonens nye byutviklingspolitikk, der fotgjengervennlighet, funksjonsblanding og sosial integrering i byene står i sentrum.

Dagene før, ca. 6. til 8. mai, blir det en norskledet studietur der vi skal å se på både nye og gamle velfungerende urbane områder i Florida, bl.a. South Miami Beach med fargerik funkisarkitektur fra 50-tallet i en tett urban struktur, og flere nye byer basert på New Urbanism.
 

Undertegnede kan kontaktes om man er interessert i å delta på studieturen og kongressen.

Epost audun.engh@gmail.com

Les mer om Congress for the New Urbanism,  9-12 mai 2012 her: http://www.cnu20.org/

Audun Engh

Naboskap (blog): www.naboskap.no
Council for European Urbanism - CEU - www-ceunet.org
Tlf. 92 62 26 26
audun.engh@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar